Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867 (1/2)

1 – DE OORSPRONG (2)

Mexico - de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 - 1867

Wat volgde was een duister zaakje met een uitgifte van waardepapieren tegen een jaarlijkse rente van zes procent, gegarandeerd door het huis Jecker. Oudere obligaties konden omgezet worden in Jecker obligaties tegen betaling van 25 – 28 % voor deze “opwaardering”. Tegen de tijd dat de conservatieven waren verdreven en Jecker terug was in Europa, was de waarde van de papieren als bij toverslag gestegen tot het indrukwekkende totaal van $ 18.000.000. Dit zou de Franse regering het excuus geven voor de invasie van Mexico. Alles wat Miramón er ooit van zag was overigens niet meer dan een schamele $ 700.000.

 

Mexico - de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 - 1867
Ondertussen tekende deze meneer hier rechts, generaal Juan Nepomuceno Almonte, Miramón’s zaakgelastigde in Frankrijk, een verdrag met Spanje: het Mon-Almonte Verdrag. Het beloofde de Spanjaarden de betaling van de schulden in ruil voor economische hulp tegen de Mexicaanse liberale partij. Dit verdrag zou later de grondslag zijn voor de Spaanse claims tegen Mexico.

Op 17 november 1860 werd Miramón verpletterend verslagen door het Liberale leger en gedwongen te vluchten uit Mexico. Van Juárez, die opnieuw geïnstalleerd was in de hoofdstad, kon natuurlijk niet verwacht worden dat hij verdragen en contracten zou respecteren die afgesloten waren door de conservatieven om hun rebellie mee te financieren. Dus, logischerwijs, verklaarde hij ook het contract waaronder de Jecker obligaties waren uitgegeven nietig, waarmee hij niet alleen Jecker ruïneerde, maar ook zijn schuldeisers, waarvan een groot aantal Frans staatsburger was.

Mexico - de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 - 1867

Kort daarop reisde Jecker af naar Frankrijk voor een gesprek met de hertog van Morny, halfbroer van Napoleon III en een invloedrijk man aan het Franse hof. De hertog, president van het Corps Législatif (de Wetgevende Vergadering), die er niet voor terugschrok om zijn positie te gebruiken om zijn financiële speculaties te ondersteunen, nam hem onder zijn hoede. In ruil voor een commissie van 30 % zou hij ervoor zorgen dat de claim werd ondersteund door de Franse ambassadeur in Mexico, Alphonse Dubois de Saligny.

Met ongebruikelijke snelheid werd Jecker genaturaliseerd, waarmee zijn belang Frans belang werd.

Ondertussen hadden vele conservatieven, na de uiteindelijke nederlaag van Miramón, hun toevlucht gezocht in Europa, voornamelijk in Rome en Parijs, waar ze vanuit het goud en pluche van hun vorstelijke paleizen moord en brand schreeuwden over de misdaden en wreedheden van de Juaristas. Ze vonden een gewillig gehoor in de keizerin, Eugénie.

Mexico - de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 - 1867

María Eugenia Ignacia Augustina de Palafox Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick, 18de markiezin van Ardales, 18de markiezin van Moya, 19de gravin van Teba, 10de gravin van Montijo en gravin van Ablitas, in Frankrijk beter bekend als Eugénie de Montijo, was niet alleen een van de pioniers van de nieuwe mode van de crinoline, maar ook een vurig katholiek. Het was haar droom om de standaard van het geloof stevig herplant te zien op Mexicaanse bodem.

 

 

 

 

 

En zo is het toneel klaar voor de opkomst van een van de hoofdrolspelers: Napoleon III, bij de genade Gods en de wil der natie Keizer der Fransen.

Mexico - de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 - 1867

 
vorige pagina

volgende pagina

INHOUDSOPGAVE