Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867 (6/2)

6 – EEN BLIJDE INTOCHT (2)

Na twee weken, op 12 juni 1864, komen ze aan in Mexico-stad. Om de gelegenheid een gedenkwaardige te maken hebben de Fransen en de kerkpartij alles in stelling gebracht om het enthousiasme van de bevolking te mobiliseren en indruk te maken op buitenlandse waarnemers. Triomfbogen van groen overspannen de belangrijkste wegen naar de Plaza Mayor, en zo ver het oog reikt puilen de feestelijk versierde vensters, de straten en de platte daken van de huizen uit van de mensen, die proberen een glimp op te vangen van de nieuwe heersers.

Charlotte in een van haar vele brieven naar Europa: “Het welkom dat we kregen was er een zoals ik nooit heb gezien. Het was als de uitbarsting van bevrijding, en als een soort delirium dat Mexico had overspoeld”. De Franse kranten jubelen: “Geen enkele roep van haat; de hoera’s ontsprongen aan de ziel en stegen op naar het cortège als de echo van een levendige innerlijke emotie”.
De eerste hofdame van de keizerin, gravin Kollonitz, blijft er nuchter onder: “De zaken zien er beter uit dan men had kunnen hopen”.

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867
En inderdaad: tijdens die eerste maanden lijkt het alsof het keizerrijk het werkelijk gaat redden. Met Juárez die zich maar amper staande weet te houden in het noorden en alleen generaal Porfirio Diaz die nog enige weerstand van betekenis biedt in het zuiden, zijn de Liberalen in de rol van rebellen gedwongen, terwijl de nieuwe keizerlijke regering in de comfortabele positie van wettig gezag glijdt. De Europese ambassadeurs aarzelen niet om deze klaarblijkelijke legitimiteit zonder meer te aanvaarden.

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867
De glans van het hofleven, maar meer nog de opleving van de handel en de overvloed aan geld die zo vrijelijk het land binnengebracht en uitgegeven wordt, verblindt het volk. De opbrengsten van de douanekantoren van Vera Cruz en Tampico schieten omhoog; grote spoorwegconcessies worden aan Europese bedrijven verleend onder solide garanties; telegraaflijnen worden opgericht; kolen-, goud- en zilvermijnen worden, of staan op het punt om te worden, geëxploiteerd, en vanaf de keizerlijke troon wordt een stroom aan decoraties, titels en benoemingen uitgestort over de hoofden van de dankbare onderdanen.

Het begint er daadwerkelijk naar uit te zien dat Napoleon uit het avontuur gaat komen met eer en winst. Maar het is één ding om een land te bezetten, het presidentiële paleis aan een keizer te verhuren en een feestje te bouwen. Het is een hele andere zaak om een keizerrijk op poten te zetten op een permanente basis. Zoals Plon-plon opmerkt: “Je kunt van alles doen met bajonetten, behalve erop zitten”.

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867

Juárez zelf, die moet toegeven dat de bezetter resultaten boekt, blijft vastberaden: “Wij, de republikeinen, moeten alles doen tegen ongeacht welke prijs om Maximiliano primero te bestrijden”.
 

©2010, Marcel Wick

vorige pagina

volgende pagina

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE