Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867 (11)

11 – EPILOOG

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867
En zo kwam Maximiliaan aan zijn einde. Zijn lichaam werd op onvakkundige wijze gebalsemd (we kunnen de onsmakelijke details weglaten) en tentoongesteld aan Jan Publiek. Alleen na herhaalde verzoeken uit Wenen was Juárez bereid om zijn prooi los te laten. Hij keerde terug op hetzelfde schip dat hem naar Mexico bracht, de SMS Novara, en werd met grote plechtigheid ontvangen in Triëste. Vandaar werd hij overgebracht naar Wenen, waar zijn overblijfselen nu rusten in de Kapuzinergruft.

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867
 
Almonte stierf kort na zijn keizer, op 13 mei 1869, als balling in Parijs.

 

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867
 

 

 
Juárez beleefde niet lang plezier aan zijn overwinning. Hij stierf aan een hartaanval op 22 juli 1872, belaagd door zijn eigen generaals, die ontevreden waren over zijn beleid.

 
 
 
 

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867
 
Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie liet Pius IX zich onfeilbaar verklaren. Het “risorgimento” hield hij er niet mee tegen: in 1870 werd de stad Rome ingelijfd in de nieuwe Italiaanse staat. Vanaf dat moment tot aan zijn dood acht jaar later weigerde Pius om nog één stap buiten zijn Vaticaan te zetten. Iedere poging van de Italiaanse regering om tot een vergelijk te komen kon rekenen op zijn favoriete antwoord: “non possumus”.

 

 
 

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867
Bazaine kreeg het commando over het Leger van de Rijn tijdens de Frans-Pruisische oorlog van 1870. Zijn inschatting van de situatie bleek juister dan die van zijn baas: “We marcheren op een ramp af”. Nadat de oorlog was verloren werd hij naar voren geschoven als de zondebok. Zijn doodvonnis werd omgezet in 20 jaar gevangenschap op het eilandje Sainte-Marguerite. Hij ontsnapte en eindigde zijn leven in eenzaamheid en armoede in Spanje, waar hij dood werd aangetroffen in zijn logement op 20 september 1888.

 

 

 
 

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867
Napoleon stierf ook in een vreemd bed. Na de oorlog met Pruisen te hebben verloren, verloor hij ook zijn kroon en ging in ballingschap in Engeland. De keizer stierf op 9 januari 1873 onder de handen van zijn doktoren tijdens een poging om een niersteen te breken.

 

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867
 
Zijn keizerin Eugénie overleefde hem 47 lange jaren van ballingschap en rouw. Niet alleen voor haar echtgenoot, maar ook voor hun enige zoon, de ‘Prince Impérial’, die werd gedood in een oorlog met de Zoeloes. Ze stierf in 1920 en werd bijgezet in St Michael’s Abbey, Farnborough, een klooster dat ze had gesticht als mausoleum voor haar man en haar zoon.

 

 

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867
 

 
Frans-Jozef stierf net op tijd om zijn rijk niet ten onder te hoeven zien gaan. Hij overleed op 21 november 1916, in het midden van de Grote Oorlog, na 68 jaar te hebben geregeerd.

 

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867

 

 
Toen hij volwassen werd deed de Prins van Iturbide, Maximiliaan’s beoogde opvolger, afstand van zijn rechten op de troon en volgde een loopbaan in het Mexicaanse leger. Later ging hij naar het geboorteland van zijn moeder, de Verenigde Staten, waar hij werkte als professor Spaans en Frans aan de Universiteit van Georgetown. Hij stierf in 1925.

 

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867De arme “zotte Charlotte” overleefde ze allemaal. Ze werd vanuit Miramar teruggebracht naar België, waar ze 10 jaar lang het kasteel van Tervuren bewoonde totdat het tot de grond toe afbrandde. “Hoe prachtig !” riep ze uit, terwijl ze naar de vlammen keek. Haar broer kocht voor haar het kasteel van Bouchout te Meise, waar ze de rest van haar leven doorbracht. Er werd verteld dat ze een klein popje liefkoosde, dat ze “Max” noemde. Ze stierf op 19 januari 1927, 86 jaar oud, en vond eindelijk rust in de koninklijke crypte van de O.L.V. van Laken.

 

 

Mexico – de Franse Interventie en het 2de keizerrijk, 1862 – 1867

 

 
En met haar verdween de laatste acteur in deze tagedie van ambitie, hebzucht en dwaasheid.

 

 

 

©2010, Marcel Wick

vorige pagina

volgende pagina

INHOUDSOPGAVE